Το Όραμα και οι Στόχοι μας, για τον Βοτανικό Κήπο του Αιγαίου

1

Διατήρηση μόνον των αυτόχθονων φυτών.

4

Πολλαπλασιασμός κατά προτεραιότητα των σημαντικών ειδών

7

Διατήρηση γενετικού υλικού ποικιλιών που καλλιεργούνται στο Αιγαίο ( ντόπιες ποικιλίες, καθαρές σειρές)

10

Συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής με συνδυασμένες οικοτουριστικές δράσεις σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιωτικούς φορείς.

2

Πλήρης τεκμηρίωση των φυτικών συλλογών

5

Περιβαλλοντική εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.

8

Συνδυασμένη καταγραφή & προστασία ειδών που αυτοφύονται στο Βοτανικό Κήπο.

11

Διατήρηση-προστασία πρωτίστως των Σημαντικών Φυτικών Ειδών (σπάνια, κινδυνεύοντα, τρωτά, τοπικά, ελληνικά φυτά του Αιγαίου και ιδιαιτέρως της Χίου), που προστατεύονται από την εθνική ή τη διεθνή νομοθεσία, ή περιλαμβάνονται σε καταλόγους προστατευμένων ειδών.

3

Ιnsitu και exsitu διατήρηση της χλωρίδας του Αιγαίου.

6

Ευαισθητοποίηση για την ποικιλότητα αυτοφυών φυτών.

9

Γνωριμία με τον Βοτανικό Κήπο ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας του Νησιού.

12

Διατήρηση-προστασία  των αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών του Αιγαίου και των αυτοφυών με καλλωπιστική αξία.

Συνεργασίες

arrow_upward